Μενού
Καλάθι

Πολιτική επιστροφών

Τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος Ideato.gr παράγονται ή εισάγονται κυρίως από την εταιρία Ideato, γεγονός που διασφαλίζει την άριστη ποιότητά τους.


Η πολυετής πείρα μας καθώς και αποκλειστική συνεργασία μας, με επιλεγμένους προμηθευτές ,μας επιτρέπει να ορίζουμε σαφώς και μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια,τις προδιαγραφές οποιουδήποτε είδους διαθέτουμε στο Ideato.gr.


Αλλαγές / Επιστροφές/Υπαναχώρηση


Αν παρόλα αυτά έχετε οποιαδήποτε επιφύλαξη,με βάση την ισχύουσα ειυρωπαϊκή νομοθεσία,τα προϊόντα καλύπτονται από διετή νομική εγγύηση.


Διατηρείτε το δικαίωμα,εφόσον θεωρείτε ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία,να μας το αποστείλετε ώστε να αναλάβουμε τη διαδικασία εξακρίβωσης ή μη,της βασιμότητας της ένστασής σας.


Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής,μπορείτε να ζητήσετε επιδιόρθωση ή αντικατάσταση προϊόντος ή μείωση της τιμής ή ακύρωση της παραγγελίας και πλήρη επιστροφή του ποσού που καταβάλατε.


Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχθεί ελαττωματικό τότε απλά σας επιστρέφεται.


Στην περίπτωση που μας στείλετε ένα ελαττωματικό προϊόν,επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής.Αν το προϊόν,αποδειχθεί τελικά ελαττωματικό,τα έξοδα αποστολής,θα σας επιστραφούν.


Όταν παραλάβουμε το είδος, θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά ή μέσω email για τις δυνατότητες διευθέτησης του διαθέσιμου υπολοίπου σας.


Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται σε καμία περίπτωση εκτός από αυτήν της μη ύπαρξης διαθέσιμου αποθέματος ή της εξακρίβωσης ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος.